Σίντοξ

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1945
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιούλ. - Σεπτ. 1945 ; έτ. Α'. τ. 22, τεύχ. 253 - 255 , σ. 49
Νέα από το εξωτερικόν
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο