Διεθνές Συμπόσιον επί των προόδων στον τομέα της τεχνικής εκπαιδεύσεως δια μεθόδων VIDEO (Γένοβα, 5-7 Ιουνίου 1975)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Συρμακέζης Κ. Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1975
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοσις , Σεπτ.- Δεκ. 1975 ; τεύχ. 9/591- 12/594 , σ. 88-89
Εκθέσεις διεθνών συνεδρίων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο