Γεωργίου Θ. Κακρίδη: "Θεωρία των εναλλασσομένων ρευμάτων"

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γουναράκης Κωνστ. Ν.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1945
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιούλ. - Σεπτ. 1945 ; έτ. Α', τ. 22, τεύχ. 253 - 255 , σ. 61
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο