Πυρίμαχον κονίαμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1947
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιούν. 1947 ; έτ. Γ', τ. 24, τεύχ. 276 , σ. 272
Νέα από το εξωτερικόν
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο