Τα εγγειοβελτιωτικά έργα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1964
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , Ιούλ. 1964 ; τεύχ. 241 , σ. 39-40
Ελληνικά Τεχνικά και Οικονομικά Νέα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο