Κωνσταντίνος Νέγρης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1948
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιαν. - Μαρτ. 1948 ; έτ. Δ', τ. 25, τεύχ. 283-285 , σ. 64
Πένθη
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο