Ιωάννης Ανδρ. Κόρκακας Νομομηχανικός Αρτης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1948
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Αύγ. - Σέπτ. 1948 ; έτ. Δ', τ. 25, τεύχ. 290-291 , σ. 285
Πένθη
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο