Ιωάννης Γ. Καπερώνης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1946
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιαν. - Ιουν. 1946 ; έτ. Β', τ. 23, τεύχ. 259 - 264 , σ. 72
Νεκρολογίαι
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο