Διά τα εθνικά μας δίκαια ψήφισμα Αντιπροσωπίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Αριθ. 2527 / 12-10-46

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Γερμανικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1946
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Νοέμ. - Δεκ. 1946 ; έτ. Β', τ. 23, τεύχ. 269 - 270 , σ. [207] - 208
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο