Χρήστος Φράγκος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1941
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 - 15 Ιαν. 1941 ; τεύχ. 217 - 218 , σ. [35]
Οι νεκροί μας
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο