Λεπτομερεστέρα έρευνα της κοκκομετρικής συνθέσεως της άμμου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1956
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 1 Σεπτ. 1956 ; τεύχ. 113 , σ. 38
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο