Β. Φραγκούλη: "Η Τεχνική του Πλοίου"

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Γενεράλης Ιωάννης
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1948
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Δεκ. 1948 ; έτ. Δ', τ. 25, τεύχ. 294 , σ. 469
Τα νέα βιβλία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο