Διά την αρμοδιότηταν των Αγρονόμων - Τοπογράφων έγγραφον Τ.Ε.Ε. υπ'αριθ. πρωτ. 4455/56 προς το Υπουργείον Συγκοινωνιών και Δημ. Εργων, Γεν. Δ/νση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1956
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 15 Σεπτ.- 1 Οκτ. 1956 ; τεύχ. 114-115 , σ. 37
Ενέργειαι του Τ.Ε.Ε. επί διαφόρων ζητημάτων
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο