Τα οδοιπορικά έξοδα του προσωπικού του Υπουργείου Συγκοινωνίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1941
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 - 15 Σεπτ. 1941 ; τεύχ. 233 - 234 , σ. 225
Ανακοινώσεις
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο