ΕΝΟ: Δελτίον Προτυποποιήσεως Οργανον της Ελληνικής Επιτροπής Προτυποποιήσεως τεύχ. 2 (Αύγουστος 1956)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1956
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Ιούλ.- Αύγ. 1956 ; Περ. Β΄, έτ. ΙΒ', τ. 33, τεύχ. 385-386 (131-132) , σ. 307-314
Όνομα μέρους:Ο Διεθνής Οργανισμός Προτυποποιήσεως (ISO)
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο