Σπυρίδων Κατσουλίδης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1941
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 - 15 Δεκ. 1941 ; τεύχ. 239 - 240 , σ. 380
Νεκρολογία
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο