Γεωργίου Νικολίτσα, Τακτικού Καθηγητού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, "Γεωδαισία"

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1957
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 1-15 Μαµιου 1957 ; τεύχ. 129-130 , σ. 65
Νέαι εκδόσεις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο