Ιωάννης Αλεξ. Οικονόμου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1949
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιούλ. - Αυγ. 1949 ; έτ. Ε', τ. 26, τεύχ. 301-302 , σ. 383-384
Πένθη
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο