Η μεγαλύτερη σήραγγα του κόσμου

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1965
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Γενική Εκδοση , Ιούν.- Ιούλ. 1965 ; τεύχ. 5-6 (253-254) , σ. 86-87
Τεχνικοοικονομικά Νέα
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο