Περί τας προγραμματικάς δηλώσεις Επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας Διοικήσεως του Τ.Ε.Ε., των δημοσιευθεισών εις το υπ' αριθ. 303 τεύχος μας ελάβομεν και δημοσιεύομεν την κάτωθι επιστολήν του Προέδρου του τοπικού τμήματος Θεσσαλονίκης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Θεοδοσιάδης Α.
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1949
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Νοεμ., 1949 ; έτ. Ε', τ. 26, τεύχ. 305 , σ. 602
Τεχνική Κίνησις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο