Παραπομπή APA

(1949). Βιβλιογραφία - Βιβλιοκρισία. Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Βιβλιογραφία - Βιβλιοκρισία. Αθήναι, 1949.

Παραπομπή MLA

Βιβλιογραφία - Βιβλιοκρισία. Αθήναι, 1949.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.