Βιβλιογραφία - Βιβλιοκρισία

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1949
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Νοεμ. 1949 ; τεύχ. 305 , σ. [617] - 619
Βιβλιογραφία - Βιβλιοκρισία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Πίνακας περιεχομένων:
  • Α'. Νέα περιοδικά
  • Β'. Νέα βιβλία
  • Σύντομα Τεχνικά νέα έκ των ανωτέρω περιοδικών