Βασ. Γραμματικοπούλου. Τακτοποίησις - Αναδασμός Οικοπέδων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1949
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Δεκ. 1949 ; τεύχ. 306 , σ. 684
Βιβλιογραφία - Βιβλιοκρισία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο