Τεχνολογία του διά σιμεντοπληρώσεως σκυροδέματος - πρεπακτμπετόν

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Πηγή:Διεθνή Τεχνικά Νέα
Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Ιούλ. - Αύγ. 1958 ; έτ. ΙΔ', τ. 35, τεύχ. 409-410 (155-156) , σ. 411-412
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο