Κινητήρες Δίζελ Μεγάλης Ταχύτητος υπό Γεωργ. Καστρίτη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1940
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Φεβρ. 1940 ; Ετ. Θ', τ. 17, τεύχ. 195 , σ. 106
Βιβλιογραφία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο