Δοκοί ανοίγματος 20 μ. εξ ωπλισμένης πλινθοδομής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1958
Πηγή:Διεθνή Τεχνικά Νέα
Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Νοέμ.- Δεκ. 1958 ; τ. 35, τεύχ. 413-414 (157-158) , σ. 597-598
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο