Η γέφυρα των στενών του Μακινάκ (Μίσσιγκαν - ΗΠΑ)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1958
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 1-15 Φεβρ. 1958 ; τεύχ. 147-148 , σ. 29-31
Τεχνικά Νέα Εξωτερικού
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο