Δι αποφάσεως της Κυβερνήσεως Καραμανλή ο ισχυρότερος Οργανισμός εκτελέσεως μεγάλων τεχνικών έργων θα προέλθη εκ του Στρατού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1958
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 1-15 Μαρτ. 1958 ; τεύχ. 149-150 , σ. 61
Ελληνικά Τεχνικά και Οικονομικά Νέα
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο