Σπυρίδων Αντωνιάδης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1940
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Απρ. - 1 Μαίου 1940 ; έτ. Θ', τ. 17, τεύχ. 200-201 , σ. 385
Νεκρολογία
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο