Γερμ. προσωρινοί κανονισμοί διά το εισαγόμενον εις τους αγωγούς προεντάσεως σιμεντοκονίαμα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1959
Πηγή:Διεθνή Τεχνικά Νέα
Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Ιαν.- Φεβρ. 1959 ; Περ.Β΄, έτ.ΙΕ΄, τ.36, τεύχ.415-416 (161-162) , σ. 72-75
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο