Ο εξηλεκτρισμός της χώρας προς τον κ. Πρόεδρον της Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Βογιατζής Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1951
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Απρ.- Μάιος 1951 ; έτ. Ζ', τ. 28, τεύχ. 322-323 (70-71) , σ. 134
Τεχνική Κίνησις
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο