Η δευτέρα συνεδρίασις του Συμβουλίου Παραγωγικών Τάξεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1951
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , Ιούν.- Ιούλ.- Αύγ. 1951 ; έτ. Ζ', τ. 28, τεύχ. 324-325-326(72-73-74) , σ. 158
Να πείσωμεν και να πιέσωμεν / υπό του Α. Ρουσόπουλου
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη