Γεώργιος Βρυζάκης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1932
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Νοεμ. 1932 ; έτ. Α', τ. ΙΙ, τεύχ. 22 , σ. 1137 - 1138
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο