Εργα Μετοχικού Ταμείου Στρατού, διαιτητική κρίσις διαφορών υπό εφετείου κατά νου 5367, 5605, 6096 ερμηνευτικός αναγκ. νόμος 559/1936 περί μη υπαγωγής διαφορών τούτων εις εφετείον εισαγωγή και ενδίκου μέσου αναιρέσεως μετά έκδοσιν αποφάσεως εφετείου εφαρμογή προεκδοθεισών αρ. 24/1939 Τμ. Α'

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1939
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Αυγ. 1939 ; έτ. Η', τ. 16, τεύχ. 183 , σ. 290-291
Νομολογία
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο