Αναγκ. Νόμος υπ' αριθ. 1852/1939 περί ενισχύσεως των υπηρεσίων Σχεδίων Πόλεων του Υπουργείου Συγκοινωνίας

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1939
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Αυγ. 1939 ; έτ. Η', τ. 16, τεύχ. 184 , σ. 344
Νομοθεσία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο