Αλέξανδρος Μπούμης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1934
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Οκτ. - 1 Νοεμ. 1934 ; έτ. Γ', τ. VI, τεύχ. 67, 68, 69 , σ. 1011
Όνομα προσώπου ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο