Παραπομπή APA

(1937). Β. Διάταγμα 15 Νοεμβρίου 1937 περί τροποποίησεως και συμπληρώσεως των άρθρων 19 και 13 Φεβρουαρίου 1936 Β.Δ. "περί συμπληρώσεως Διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων". Αθήνα.

Παραπομπή Chicago Style

Β. Διάταγμα 15 Νοεμβρίου 1937 περί τροποποίησεως και συμπληρώσεως των άρθρων 19 και 13 Φεβρουαρίου 1936 Β.Δ. "περί συμπληρώσεως Διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων". Αθήνα, 1937.

Παραπομπή MLA

Β. Διάταγμα 15 Νοεμβρίου 1937 περί τροποποίησεως και συμπληρώσεως των άρθρων 19 και 13 Φεβρουαρίου 1936 Β.Δ. "περί συμπληρώσεως Διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων". Αθήνα, 1937.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.