10ον Εθνικόν συνέδριον πολωνών μηχανολόγων - μηχανικών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1936
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Σεπτ. 1936 ; έτ. Ε', τ. Χ, τεύχ. 114 , σ. 872
Συνέδρια
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο