Από την έκθεσιν του Διοικητού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος προς την Ετήσιαν Γεν. Συνέλευσιν των μετόχων αυτής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1938
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Απρ. 1938 ; έτ. Ζ', τ. 13, τεύχ. 152 , σ. 364-368
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο