Α. Ν. περί δημοπρασιών μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι , 1936
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Οκτ. 1936 ; έτ. Ε', τ. Χ, τεύχ. 116 , σ. 980 - 981
Νομοθεσία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο