Β.Δ. περί αδειών εκτελέσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κλπ.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1938
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 15 Απρ. 1938 ; έτ. Ζ', τ. 13, τεύχ. 152 , σ. 374-378
Νομοθεσία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο

Παρόμοια τεκμήρια