Β.Δ. περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλ. εγκαταστάσεων Εφ. Κυβερν. Αρ. 224/14 Ιουνίου 1938

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1938
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά , 1 Ιουλ. 1938 ; έτ. Ζ', τ. 14, τεύχ. 157 , σ. 623-627
Νομοθεσία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο