Αξιοποίησις του υδατικού και ενεργειακού δυναμικού Κρήτης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Χατζηδάκις Αγης, Αλτηγός Νικόλαος
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1952
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 1 Ιαν. 1952 ; τεύχ. 1 , σ. 20
Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 1 Φεβ. 1952 ; τεύχ. 3 , σ. 26-30
Τεχνικά Χρονικά : Γενική Εκδοσις , 15 Φεβ. 1952 ; τεύχ. 4 , σ. 25-31
Τοπικά Παραγωγικά Εργα
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Η εισήγηση του κ. Χατζηδάκι
Η εισήγηση του κ. Αλτηγού