Παραπομπή APA

Σπ. Μενάγια, Π.Μ: "Αι προϋποθέσεις δια τον υπολογισμόν και την μορφολογίαν των αντισεισμικών φορέων". Αθήναι.

Παραπομπή Chicago Style

Σπ. Μενάγια, Π.Μ: "Αι προϋποθέσεις δια τον υπολογισμόν και την μορφολογίαν των αντισεισμικών φορέων". Αθήναι.

Παραπομπή MLA

Σπ. Μενάγια, Π.Μ: "Αι προϋποθέσεις δια τον υπολογισμόν και την μορφολογίαν των αντισεισμικών φορέων". Αθήναι.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.