Σπ. Μενάγια, Π.Μ.: "Αι προϋποθέσεις δια τον υπολογισμόν και την μορφολογίαν των αντισεισμικών φορέων"

Αποθηκεύτηκε σε:
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήναι
Πηγή:Τεχνικά Χρονικά : [Επιστημονική Έκδοσις] , Νοέμ. - Δεκ. 1954 ; έτ. Ι', τ. ΧΧΧΙ, τεύχ. 365 - 366 (111 - 112) , 309 - 310
Τα νέα βιβλία
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)