Πολιτική αναπλάσεων-εφαρμογές

Στην εισήγηση παρουσιάζονται από την πλευρά του ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ/νσεις Μελετών και Κατασκευής Εργων τα έργα που ξεκίνησαν ή τελείωσαν και εντάσσονται σ'έναν γενικότερο πολεοδομικό σχεδιασμό με βάση τις επιλογές και τις κατευθύνσεις των Ρυθμιστικών Σχεδίων και των μελετών της ΕΠΑ. Τα έργα αυτά αφορούν αναπλάσεις ιστορικών περιοχών, αναπλάσεις σε εμπορικά κέντρ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Καρασαββίδου-Κανάκη Φένια, Γεράρδη Κλειτώ
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος: η μικρή και η μεγάλη κλίμακα της πόλης (Διημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1987 1990 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος (1987 : Αθήνα) : Η μικρή και η μεγάλη κλίμακα της πόλης / / ΤΕΕ-ΕΕΕ Ρυθμιστικών Σχεδίων & Πολεοδομικών Μελετών
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιούλ.- Αύγ. 1990 ; τεύχ. 4 , σ. 92-95
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο
Συζήτηση