Εκτροπή του Αχελώου στη Θεσσαλία ανάλυση δεδομένων - προοπτική

Περιγράφονται κατά κατηγορίες τα έργα που σχετίζονται με την "εκτροπή του Αχελώου" και δίνονται στοιχεία από το ιστορικό του έργου. Στη συνέχεια και επειδή η εκτροπή του Αχελώου είναι κατ'εξοχήν αναπτυξιακό έργο εξετάζονται βασικές αναπτυξιακές συνιστώσες του, όπως γεωργοκτηνοτροφική, ενεργειακή, βιομηχανική, εμπορική και άλλες. Τονίζεται η...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΔΕΗ - Σύλ. Διπλ. Μηχ, Η εκτροπή του Αχελώου προς τη θεσσαλική πεδιάδα
Άλλοι συγγραφείς: Τολάκη Μαρία (Επιμελητής Έκδοσης)
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988 1993 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Εκτροπή του Αχελώου (1988 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΔΕΗ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Ιαν.- Φεβρ. 1993 ; τεύχ. 1 , σ. 54-61
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)