Εκτροπή Αχελώου: γενικές απόψεις-προβληματισμοί

Αρχικά αναλύονται οι βασικές παράμετροι που επιδρούν στην απόφαση υλοποίησης ενός σημαντικού αναπτυξιακού έργου, όπως η εκτροπή του Αχελώου. Στη συνέχεια εξετάζεται ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης του έργου που έχει δημιουργήσει και τις κυριότερες αμφισβητήσεις στον τεχνικό κόσμο της χώρας, καθώς επίσης και ο τρόπος χρηματοδότησης των έργων. Ολοκληρώνοντας...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: ΠΣΜΜΜΜ, Η εκτροπή του Αχελώου προς τη θεσσαλική πεδιάδα
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1988 1993 (Τεχν. Χρονικά)
Πηγή:Εκτροπή του Αχελώου (1988 : Αθήνα) / / ΤΕΕ, ΔΕΗ
Τεχνικά Χρονικά : Διμηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Μάρτ.- Απρ. 1993 ; τεύχ. 2 , σ. 29-32
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)