Παραπομπή APA

(1988). Τα εγγειοβελτιωτικά έργα της Θεσσαλικής πεδιάδας.

Παραπομπή Chicago Style

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα της Θεσσαλικής πεδιάδας. 1988.

Παραπομπή MLA

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα της Θεσσαλικής πεδιάδας. 1988.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.