Το λιμάνι του Βόλου στο Εθνικό Λιμενικό Σύστημα

Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μελέτης σχεδιασμού ενός εθνικού λιμενικού συστήματος που εκπονήθηκε από το Γραφείο Δοξιάδη και την BERLIN & PARTNERS με ανάθεση από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας. Στην ανάλυση για το λιμάνι του Βόλου υποστηρίζεται ότι αυτό αποτελεί σημαντική μονάδα στο εθνικό λιμενικό σύστημα και γενικότερα στο σύσ...

Πλήρης περίληψη

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μέμος Κωνσταντίνος, Δοκουμετζίδης Ιωάννης Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η ανάπτυξη των μεταφορών και το λιμάνι του Βόλου (Διημερίδα)
Κατηγορία Υλικού: Άρθρο περιοδικού
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1988
Πηγή:Η ανάπτυξη των μεταφορών και το λιμάνι του Βόλου (1986 : Βόλος) / / ΤΕΕ-Τμ. Μαγνησίας, Διεθνές Ερευν. Κέντρο Ανατ. Μεσογείου για τις Μεταφορές, Λιμενικό Ταμείο Βόλου . τ.2
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , Οκτ.- Δεκ. 1988 ; τεύχ. 10-12 , σ. [23]-33
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο